Organik ürünler bitkisel ve hayvansal üretimin; ilk aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar olan bütün aşamalarında, insana, çevreye ve ekosisteme zararlı herhangi bir kimyasal, katkı maddesi, GDO gibi girdiler ve yöntemler kullanılmadan işlenen kontrollü ve sertifikalı ürünler “organik ürün” olarak adlandırılır. Organik ürünler kanun ve yönetmeliklerce tanımlı şartlar dahilinde, tüm süreçte izlenebilirliğin sağlandığı, her bir verinin kayıt altına alındığı bir yöntemle üretilir.

Tüm ambalajlı organik ürünlerde, organik ürün logosu kullanma zorunluluğu vardır. Ayrıca sertifikalandıran kuruluşun bilgileri de yer almalı ve gerektiğinde sertifika sunulmalı Bu logoları üzerinde bulundurmayan ürünler organik olarak piyasaya sunulamaz. Bu ürünler için reklam ve tanıtım yapılamaz veya eko, bio gibi kısaltmalarla patent için başvurulamaz. İthal organik ürünlerde de bu logoların kullanımı zorunlu. Bir ürünün organik sertifikalı olmadığı halde, organik sertifikalı bir ürünü çağrıştıracak şekilde tanıtımının yapılması ve pazarlanması kanunen yasak. Bu ürünün üzerinde yazan bio eko, doğal, natürel, katkısız, köy ürünü, saf ürün gibi ifadeler o ürünün organik bir ürün olduğu anlamına gelmez.

  • Organik gıda daha besleyicidir çünkü; organik yetiştirme ve işleme sürecinde gıdaların besin öğeleri daha fazla korunur. Vücut bunlardan daha fazla faydalanabilir, daha iyi sindirir, vücudun direnç ve bağışıklık sistemini geliştirir.
  • Organik ürün sağlıklıdır çünkü; üretiminde sağlığa zararlı, cildi tahriş eden, bağışıklığı düşüren, çevresel kaynakları kirleten ve vücutta biriken zararlı kimyasallar kullanılmaz. Bu nedenle sadece tüketenlerin değil üreticilerin ve ailelerinin de sağlığını korur. 
  • Organik ürünler rahatlıkla izlenebilen güvenilir kaynaklardan gelir. Tüm organik çiftlikler, üreticiler, fabrikalar ve ürünler bütün dünyada belirli standartlara göre düzenli olarak denetlenir.
  • Organik ürün çevre dostudur; toprağı, havayı, su kaynaklarını, genetik düzeni ve biyolojik çeşitliliği korur, destekler, bunların sürdürülebilirliğini sağlar. Ayrıca toprak erozyonunu engeller, tüm bu eylemleri yaparken yenilenebilen enerji kaynaklarından faydalanır, enerji tüketimini ve karbon salınımını düşürür.