Üretimin ilk aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar olan bütün aşamalarında, insana, çevreye ve ekosisteme zararlı herhangi bir kimyasal, katkı maddesi, GDO gibi girdiler ve yöntemler kullanılmadan işlenen kontrollü ve sertifikalı ürünler “organik ürün” olarak adlandırılır. Organik ürünler kanun ve yönetmeliklerce tanımlı şartlar dahilinde, tüm süreçte izlenebilirliğin sağlandığı, her bir verinin kayıt altına alındığı bir yöntemle üretilir.

Tüm ambalajlı organik ürünlerde, organik ürün logosu ve sertifikalandıran kuruluşun bilgilerinin bulundurulması zorunluluğu vardır. Bir ürünün üzerinde yazan bio, eko, doğal, natürel, katkısız, köy ürünü, saf ürün gibi ifadeler o ürünün organik bir ürün olduğu anlamına gelmez.

Organik gıda besleyicidir, çünkü organik yetiştirme ve işleme sürecinde gıdaların besin öğeleri daha fazla korunur.

Organik ürün sağlıklıdır, çünkü üretiminde sağlığa zararlı, cildi tahriş eden, bağışıklığı düşüren, çevresel kaynakları kirleten ve vücutta biriken zararlı kimyasallar kullanılmaz.

Organik ürünler rahatlıkla izlenebilen güvelinir kaynaklardan gelir.Tüm organik çiftlikler, üreticiler, fabrikalar ve ürünler bütün dünyada belirli standartlara göre düzenli olarak denetlenir.

Organik ürün çevre dostudur; toprağı, havayı, su kaynaklarını, genetik düzenli ve biyolojik çeşitliliği korur,destekler, bunların sürdürülebirliğini sağlar.